Η ΙΜΗ C.S.C Limited (IMH) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, επαγγελματικής εκπαίδευσης και έκδοσης εξειδικευμένων εντύπων στη Κύπρο. H IMH ιδρύθηκε το 1997 και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Επικοινωνίας, Μεταφοράς Γνώσης και Ικανοτήτων, Παροχής Πληροφόρησης, Καταγραφής Τάσεων και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων που εξυπηρετούν την κυπριακή αγορά.  Συγκεκριμένα η ΙΜΗ στοχεύει  στη δημιουργία ολοκληρωμένων  προτάσεων επικοινωνίας στους πελάτες της που να χαρακτηρίζονται από καινοτομία και δημιουργικότητα. Η ΙΜΗ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε προγράμματα επικοινωνίας, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, εταιρικών υποθέσεων, διοργάνωση συνεδρίων, διοργάνωση εκθέσεων, χορηγιών και προωθητικών ενεργειών. Αποστολή της εταιρείας είναι να δημιουργεί επικοινωνιακές λύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα, στη βάση της δημιουργίας νέων ιδεών, οι οποίες να στηρίζουν την επίτευξη των όποιων στόχων του πελάτη δίνοντας προστιθέμενη αξία στον πελάτη και τα προϊόντα του. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ΙΜΗ C.S.C Limited (http://www.imhbusiness.com/).

 

To Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο που έχει ως έδρα την Κύπρο και συνεργάτες σε διάφορες χώρες. Κύριος στόχος του κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από πρακτικές βασισμένες σε τεκμηριωμένη έρευνα. Η ομάδα του κέντρου αποτελείται από βετεράνους σύμβουλους και επιστήμονες με πολύχρονη διεθνή πείρα στην ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων. Η ομάδα του CARDET έχει αναπτύξει και εφαρμόσει περισσότερα από 100 προγράμματα σε περισσότερες από 20 χώρες, πολλά από τα οποία έχουν χορηγηθεί από το UNDP-ACT, το USAID, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε προγράμματα που αφορούν στην κοινωνία των πολιτών, στη μετανάστευση, στις πρακτικές ένταξης ευάλωτων ομάδων στις τοπικές κοινωνίες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην ηλεκτρονική μάθηση, στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, στην κοινωνική δικαιοσύνη, και στη διαχείριση καινοτομιών.

 

Το κέντρο είναι ένας από του καινοτόμους οργανισμούς σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη με εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης. Στο CARDET είναι ο ιδρυτής του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης, με περισσότερα από 180 οργανώσεις και μέλη από την ΕΕ και τον κόσμο. Το CARDET είναι επίσης το Κυπριακό Σημείο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ιστοσελίδας για την Ενσωμάτωση (http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm) και ο συνεργάτης του Migrant Integration Policy Index Project (MIPEX) (http://www.mipex.eu). Επιπλέον, το CARDET είναι το κυπριακό σημείο αναφοράς του Παγκόσμιου Δικτύου «Social Watch», με περισσότερα από 200 οργανώσεις μέλη που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το CARDET (www.cardet.org).